Pensionering directeur-bestuurder L&E

Vanaf 1 januari 2016 gaat de directeur-bestuurder van L&E, Marianne Volp-Kortenhorst, genieten van haar pensioen.

(Door Marianne Volp-Kortenhorst, directeur-bestuurder L&E.)
Sinds 2012 ben ik als directeur-bestuurder van Stichting Lauwers & Eems betrokken bij het wel en wee van onze scholen. Een functie die ik met veel plezier vervul.
Echter na een lang werkzaam leven in diverse onderwijsfuncties breekt de tijd aan om te kiezen voor mijn pensioen en te gaan genieten van andere uitdagingen in het leven. Dit betekent concreet dat ik naar de toezichthouders het voornemen heb uitgesproken om per 1 januari 2016 te kiezen voor mijn pensioen.

Naar een nieuwe bestuursstructuur

Dit is tevens een goed moment om in een tijd van nieuwe ontwikkelingen kritisch naar de huidige bestuursstructuur te kijken, in het licht van wat nodig en wenselijk is op de punten van kwaliteit, effectiviteit en kosten. Het huidige besturingsmodel van Lauwers & Eems kent een directeur-bestuurder en twee sectordirecteuren (PO en VO). Het voornemen van onze toezichthouders is om dit model te vervangen door een model met een tweehoofdig college van bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid. De sectordirecteuren VO (voorzitter) en PO (lid) krijgen dan deze bestuurlijke verantwoordelijkheden, onder gelijktijdige opheffing van de functies directeur-bestuurder, sectordirecteur VO, sectordirecteur PO. Zowel de voorzitter als het lid van het college van bestuur zullen afzonderlijk rapporteren aan de toezichthouders. Dit is een traject dat vraagt om uiterste zorgvuldigheid, waarbij (de dagelijks besturen van) de GMR PO en de MR HHC nauw betrokken worden.

Marianne Volp (1 van 2)