Scholen Adorp en Sauwerd houden plannen opnieuw tegen het licht

Voor obs De Wierde in Adorp kwam de geplande fusie tot samenwerkingsschool met cbs De Meander in Adorp hard aan. In overleg met verschillende partijen is besloten de school de mogelijkheid te geven naar alternatieven te zoeken.

‘Cbs De Meander in Sauwerd en obs De Wierde in Adorp fuseren op 1 augustus 2017 tot een samenwerkingsschool. Deze zal worden gehuisvest in Sauwerd.’ Zo luidde het voorstel in december 2014. Met de keuze voor Sauwerd sloten de besturen aan bij de structuurvisie van de gemeente Winsum, waarin Sauwerd als kerndorp is aangemerkt. Ouders en dorpsbewoners van Adorp schrokken van deze keuze. Omdat men bang is dat het dorp met het sluiten van de school zijn levendigheid zal verliezen. De mr van De Wierde gaf bij het bestuur aan graag alternatieve mogelijkheden te willen onderzoeken. Om deze wens kracht bij te zetten verzamelden dorpsbewoners 400 handtekeningen.

In overleg met de verschillende partijen is besloten om de mr/dorpsbewoners deze mogelijkheid te geven. De komende tijd buigt men zich over een alternatief plan. Afhankelijk van de levensvatbaarheid van het plan wordt gekeken wat de vervolgstappen zijn. Met deze nieuwe insteek zijn de (goede) contacten met de school in Sauwerd niet verbroken. De scholen houden elkaar goed op de hoogte van wat er gebeurt. Een alternatieve vorm van samenwerking wordt ook niet uitgesloten.