SWS Zouterkamperril gaat van start

Met ingang van schooljaar 2017-2018 krijgt Zoutkamp één nieuwe basisschool in het dorp: samenwerkingsschool De Zoutkamperril. De school vloeit voort uit een fusie tussen obs Solte Campe en cbs Ichthusschool. Net voor de jaarwisseling hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen hun instemming aan de fusie gegeven. Hoe gaat de school er straks uit zien?

Ouders zorgden voor nieuwe impuls

Even leek het er op dat de fusie forse vertraging op zou lopen. Maar op initiatief van ouders kreeg het proces een nieuwe impuls. Zij maakten zich door middel van een handtekeningenactie hard voor één school in Zoutkamp, een school waar iedereen zich thuisvoelt. Met resultaat! Het proces werd met hernieuwde energie weer opgepakt, met de betrokkenheid van ouders, kinderen en dorpsbewoners. Inwoners van Zoutkamp is gevraagd een naam te bedenken voor de samenwerkingsschool. Uit alle inzendingen kreeg sws De Zoutkamperril de meeste stemmen. De Zoutkamperril is een natuurlijk kanaal waar verschillende waterstromen samen komen om daarna uit te vloeien in het Lauwersmeer en de Waddenzee. Het samenvloeien staat symbool voor de samenwerking en het uitvloeien voor het uitwaaieren van de kinderen naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.

Altijd in ontwikkeling, altijd in beweging

Ook in het motto van de school, ‘Altijd in ontwikkeling, altijd in beweging!’, is een link gelegd met het water. De school vindt het belangrijk dat kinderen later succesvol in de maatschappij kunnen functioneren. Het aanleren van de 21e eeuwse vaardigheden en gepersonaliseerd leren zijn daarom belangrijke aspecten van het onderwijs. De medewerkers willen zelf ook in beweging blijven. Ze blijven nadenken over hoe het onderwijs beter kan. Duidelijk is al dat ze het thema ‘gezondheid en beweging’ een vaste plek willen geven in het onderwijs. Daarmee wordt ook de naam ‘Sportdorp Zoutkamp’ eer aangedaan. Binnenkort start de school, onder begeleiding van een coach, met het B-fit programma. Een tweejarig project waarin sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal staan.

 Verbouwing en uitbreiding

De samenwerkingsschool wordt, samen met peuterspeelzaal Pinokkio, gehuisvest in het gebouw van de Ichthusschool. De komende maanden zal de school een rigoreuze verbouwing en uitbreiding ondergaan. De kinderen dachten mee over de inrichting van de school en het plein. Onder begeleiding van de architect tekenden en schilderden ze op grote plattegronden hun ideeën. De binnenkant van de school moet vooral fleurig worden, met een bibliotheek, een crearuimte en een stilteruimte. Op het plein zijn ruimten om te voetballen, te basketballen en buiten les te krijgen, klim- en klautermaterialen en bankjes om te chillen favoriet. Uiteraard worden de ideeën zo goed mogelijk meegenomen!

Leren over levensbeschouwingen

De komende maanden wordt daarnaast verder gewerkt aan de invulling van de identiteit, de groepssamenstelling, de formatie en de keuze van de methodes. De identiteitscommissie heeft al flinke stappen gezet. Plan is om voor de levensbeschouwelijke lessen te kiezen voor integratie, dus kinderen niet uit elkaar te halen. Dat betekent onder andere dat je kinderen laat leren over een godsdienst in plaats van in een godsdienst. In de levensbeschouwelijke lessen zullen verschillende levensbeschouwingen aan de orde komen. Het leren respect en begrip te hebben voor elkaars identiteit vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Na de fusie is er sprake van één dorpsschool, met peuterspeelzaal, waar 120 leerlingen samen onderwijs zullen volgen. De school wordt bestuurlijk ondergebracht bij VCPO Noord-Groningen. Nieuwsgierig geworden naar onze nieuwe school? Via onderstaande link vindt u een animatiefilmpje van sws Zoutkamperril: https://www.youtube.com/watch?v=b5_B6G4Co20