Voorbereidingen scholenfusies in Roodeschool en Zoutkamp in volle gang

In augustus 2016 gaan obs Roodschoul en cbs Simonides in Roodeschool fuseren tot een samenwerkingsschool.

De fusie zou al eerder (augustus 2015) plaatsvinden, maar omdat er nog veel in korte tijd moest gebeuren werd de fusie een jaar uitgesteld. De samenwerkingsschool zal straks onder schoolbestuur L&E gaan vallen. In augustus 2016 zullen ook obs Solte Campe en cbs Ichthusschool (Zoutkamp) tot een samenwerkingsschool fuseren. Deze school wordt ondergebracht bij VCPO N-G.

Een fusie voorbereiden kost veel tijd. En helemaal wanneer een school gaat fuseren met een school van een ander schoolbestuur. Financiën, personeel, facilitaire zaken, er komt van alles bij kijken. Zo moet er bijvoorbeeld worden nagedacht over hoe er wordt omgegaan met personeel dat voor het andere bestuur gaat werken, over de samenstelling van het personeel op de nieuwe school (verhouding tussen beide scholen) en over de inzet van de fusiegelden. Zaken die voor ouders niet altijd zichtbaar of interessant zijn. Toch is het belangrijk deze dingen goed te regelen. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een voorstel op dit gebied. Na goedkeuring (naar verwachting in december) kunnen de nieuwe teams worden gevormd en de plannen voor de nieuwe scholen verder worden uitgewerkt.