Voorgenomen besluit: Fusie per 1 augustus 2023

In juli hebben beide schoolbesturen besloten om meer tijd te nemen voor verdieping en verbinding. Het besluit om daadwerkelijk te gaan fuseren per 1 januari 2023 is toen uitgesteld. De afgelopen maanden zijn verschillende bijeenkomsten gehouden en zijn belangrijke thema’s samen uitgewerkt. Daarmee hebben beide organisaties elkaar beter leren kennen.

De bestuurders van Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat wat hen betreft de fusie door kan gaan. Beide bestuurders nemen nu een voorgenomen besluit tot fusie. Het streven is om de echte fusie te realiseren per 1 augustus 2023.

Lees er meer over in de nieuwsbrief