Voorgenomen fusie: fusiedatum schuift op

Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd over het Fusierapport, en vooral ook over de werkwijze in de implementatie als de fusie inderdaad gaat plaatsvinden. We hebben ons best gedaan  om iedereen mee te nemen in het proces. Dit waren o.a. gesprekken met ouders/verzorgers tijdens het webinar, met beide GMR-en, met medewerkers tijdens bijeenkomsten op de scholen, met de toezichthouders, de gemeenten en met leden van VCPONG.

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben we besloten om in onze planning meer tijd te nemen voor verdieping en verbinding. Elkaar beter leren kennen staat daarin voorop. In kleinere en grotere bijeenkomsten gaan we de verschillende doelgroepen betrekken bij de uitwerking. 
 
De planning was bij de start ambitieus. Door de corona konden we minder goed bijeenkomen en is er vertraging ontstaan. Omdat zorgvuldigheid en kwaliteit belangrijker zijn dan snelheid nemen we meer tijd. Zo kunnen we komen tot een goed een breed gedragen besluitvorming komen.  Na de vakantie gaan we aan de slag om een aantal concrete onderwerpen verder uit te diepen. Consequentie is dat daarmee de beoogde fusiedatum opschuift.