Voorlopig ontwerp Integraal Kindcentrum in Baflo/Rasquert gereed

De gemeente Winsum heeft in nauwe afstemming met betrokken (school)organisaties en bewoners een plan gemaakt om een Integraal Kindcentrum (IKC) in Baflo/Rasquert te vestigen. 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Winsum heeft het voorlopig ontwerp voor het toekomstige gebouw onlangs goedgekeurd en ingestemd met het tonen van dit voorlopig ontwerp aan de inwoners en andere betrokkenen. Het IKC (eerder ‘brede school’ genoemd) kan in de toekomst onderdak bieden aan de twee basisscholen cdbs Ichthus en obs Mathenesse in Baflo/Rasquert. Ook peuterspeelzaal Ploentje, de buitenschoolse opvang, de Tennis Club Baflo en een gymzaal worden hier ondergebracht. De gymzaal kan worden gebruikt door de kinderen van het IKC en door lokale verenigingen. Het IKC-gebouw komt op de plek waar nu de Mathenesseschool en de tennisbaan zijn gevestigd. Om de bouw te kunnen realiseren, is een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.

impressie met logo