Toekomst basisscholen Noord-Groningen

Het afgelopen jaar hebben wij een voorstel ontwikkeld voor toekomstige scholenspreiding voor het Noord-Groningse basisonderwijs. Aanleiding is het dalende leerlingenaantal in ons voedingsgebied. Door deze daling is er steeds minder geld voor onderwijs en wordt de werkdruk voor het personeel groter. Dit maakt het voor ons lastig om een goede onderwijskwaliteit te blijven garanderen. Samen hebben we daarom een ‘krimpbestendig’ voorstel voor scholenspreiding gemaakt. Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 SDO0333

Van goed naar “goud”

Werken aan kwaliteit betekent ook dat we rekening houden met de wensen en behoeften van betrokkenen. Bij het definitief maken van het voorstel en de uitvoering ervan willen we dat zo veel mogelijk in gezamenlijkheid doen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst nog steeds “goud” onderwijs bieden in Noord-Groningen.

Recente ontwikkelingen

Alle nieuwsberichten bekijken

Onze scholen

L&E en VCPO Noord-Groningen bieden onderwijs in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Bedum.

Ga naar de scholen