Ontwikkelingen algemeen

Onderzoek naar samenwerkingsvorm besturen

Op dit moment onderzoeken we welke samenwerkingsvorm tussen beide besturen het spreidingsplan het beste kan ondersteunen. Aan Van Beekveld & Terpstra is gevraagd de verschillende juridische mogelijkheden, met de voors en tegens, in kaart te brengen. Deze zijn inmiddels gepresenteerd en besproken met de interne toezichthouders. Binnenkort volgen de gesprekken met de andere geledingen. Lees meer…

Regiobijeenkomst Onderwijs en Krimp

Op de valreep voor de zomervakantie organiseerde de Commissie Jeugdzaken van Dorpsvereniging Garnwerd e.o. een bijeenkomst over ‘Onderwijs en Krimp’. In een volle Doorrit in Garnwerd verzamelden zich op 1 juli meer dan 150 geïnteresseerden (waaronder de bestuurders van L&E en VCPO Noord-Groningen) om kennis op te doen, samenwerking te zoeken en in gesprek te gaan over wat dorpsbewoners zelf kunnen doen om invloed te hebben op goed onderwijs in hun dorp. Lees meer…