Ontwikkelingen algemeen

Samenwonen in de Marciaborg in Baflo

Sinds september 2018 zitten de scholen cbs Ichthus en obs Noordewier in Baflo-Rasquert, samen met kinderopvang Kids2b, in een prachtig nieuw gebouw: de Marciaborg. Al vanaf de bouw was er de intentie om dingen samen te doen. Hoe staat het er na een jaar samenwonen voor? Lees meer…

SWS Zouterkamperril gaat van start

Met ingang van schooljaar 2017-2018 krijgt Zoutkamp één nieuwe basisschool in het dorp: samenwerkingsschool De Zoutkamperril. De school vloeit voort uit een fusie tussen obs Solte Campe en cbs Ichthusschool. Net voor de jaarwisseling hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen hun instemming aan de fusie gegeven. Hoe gaat de school er straks uit zien? Lees meer…

Naar een avontuurlijk integraal kindcentrum in Adorp

Ruim twee jaar geleden werd een fusie voorgesteld van obs De Wierde in Adorp en cbs De Meander in Sauwerd. Plan was om de fusieschool in Sauwerd te huisvesten. De Adorpers stonden open voor samenwerking, maar vonden het jammer dat de school uit hun dorp zou verdwijnen. Met name vanwege de unieke locatie ervan. Lees meer…

Een duurzame school in Sauwerd

Toen de Adorpers besloten niet te willen fuseren met de school in Sauwerd en zich sterk maakten voor een school in eigen dorp, bracht dat ook in Sauwerd iets teweeg. Natuurlijk was er begrip voor. Ook in Sauwerd moest men er niet aan denken dat de school uit het dorp zou verdwijnen. Lees meer…

Jij doet er toe in De Tirrel

CBS De Piramiden en obs Tiggeldobbe uit Winsum gaan samen onder één dak met zorginstelling De Twaalf Hoven. Dat gaat gebeuren in een nieuw te bouwen complex: De Tirrel. Het is voor de initiatiefnemers meer dan samen een gebouw of terrein delen. Lees meer…

Definitief ontwerp GKC Leens klaar

Na het besluit om het Geïntegreerd Kindcentrum (GKC) in Leens aan het huidige gemeentehuis te bouwen, is gewerkt aan het ontwerp. Inmiddels heeft de architect het definitieve ontwerp voor het GKC klaar. Dat betekent een flinke stap dichterbij realisatie. Lees meer…