Ontwikkelingen algemeen

In De Tirrel doet iedereen ertoe

In Winsum wordt hard gewerkt aan het realiseren van het gebouw De Tirrel. Hierin worden in 2022 onder andere cbs De Piramiden, obs Tiggeldobbe en zorginstelling De Twaalf Hoven gehuisvest. Voor de initiatiefnemers is het veel meer dan alleen het delen van een gebouw of terrein. De Tirrel wordt een plek waar ontmoeten, verbinden en verrijken centraal staan. Lees meer…

Samen naar de Praktijkklas

In januari 2019 zijn Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen gestart met de Praktijkklas. Deze klas is voor leerlingen uit groep 7 en 8 die uitstromen op het niveau van het praktijkonderwijs. De lessen worden elke vrijdagmiddag gegeven bij Terra Winsum. Lees meer…

Nieuwbouw en fusie in Leens

Na de zomervakantie is het zover, dan trekken obs Lydinge, cbs De Regenboog en Stichting Kinderopvang Waddenkind in een prachtig nieuw gebouw. Het nieuwe kindcentrum is gevestigd in het centrum van Leens, tegen het gemeentehuis aan. Over een jaar, in augustus 2020, zetten cbs De Regenboog en obs Lydinge een volgende bijzondere stap. Dan gaan ze fuseren en worden ze een samenwerkingsschool. Lees meer…

Samenwonen in de Marciaborg in Baflo

Sinds september 2018 zitten de scholen cbs Ichthus en obs Noordewier in Baflo-Rasquert, samen met kinderopvang Kids2b, in een prachtig nieuw gebouw: de Marciaborg. Al vanaf de bouw was er de intentie om dingen samen te doen. Hoe staat het er na een jaar samenwonen voor? Lees meer…

SWS Zouterkamperril gaat van start

Met ingang van schooljaar 2017-2018 krijgt Zoutkamp één nieuwe basisschool in het dorp: samenwerkingsschool De Zoutkamperril. De school vloeit voort uit een fusie tussen obs Solte Campe en cbs Ichthusschool. Net voor de jaarwisseling hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen hun instemming aan de fusie gegeven. Hoe gaat de school er straks uit zien? Lees meer…

Naar een avontuurlijk integraal kindcentrum in Adorp

Ruim twee jaar geleden werd een fusie voorgesteld van obs De Wierde in Adorp en cbs De Meander in Sauwerd. Plan was om de fusieschool in Sauwerd te huisvesten. De Adorpers stonden open voor samenwerking, maar vonden het jammer dat de school uit hun dorp zou verdwijnen. Met name vanwege de unieke locatie ervan. Lees meer…

Een duurzame school in Sauwerd

Toen de Adorpers besloten niet te willen fuseren met de school in Sauwerd en zich sterk maakten voor een school in eigen dorp, bracht dat ook in Sauwerd iets teweeg. Natuurlijk was er begrip voor. Ook in Sauwerd moest men er niet aan denken dat de school uit het dorp zou verdwijnen. Lees meer…

Jij doet er toe in De Tirrel

CBS De Piramiden en obs Tiggeldobbe uit Winsum gaan samen onder één dak met zorginstelling De Twaalf Hoven. Dat gaat gebeuren in een nieuw te bouwen complex: De Tirrel. Het is voor de initiatiefnemers meer dan samen een gebouw of terrein delen. Lees meer…